KÁRRENDEZÉSI KÖZPONT

Balesetben megsérült az autója? Berepedt a szélvédő a gépkocsiján?  Mi megjavítjuk!

Minősített karosszéria műhelyünk teljes körű megoldást nyújt Önnek, mivel az összes magyarországi biztosító társasággal szerződéses viszonyban vagyunk, a teljes körű kárrendezést el tudjuk végezni műhelyünkben gyári technológia alkalmazásával! Karosszéria- és fényező műhelyünk a legkorszerűbb berendezésekkel van felszerelve, amely lehetővé teszi az eredeti állapot szakszerű visszaállítását. A teljes adminisztrációt mi intézzük a biztosító felé!

MI A TEENDŐ BALESET ESETÉN?
 • Közúti baleset bekövetkezése esetén a gépjárművel azonnal meg kell állni és meg kell győződni arról, hogy történt-e személyi sérülés.
 • Személyi sérülés esetén a mentőket és a rendőrséget minden esetben haladéktalanul értesíteni kell, akkor is, ha a sérültek állapota ezt látszólag nem teszi indokolttá. A sérülteknek segítséget kell nyújtani.
 • Biztosítani kell, hogy a balesetet szenvedett járművek ne okozhassanak újabb balesetet, például elakadásjelző háromszögek kihelyezésével.
 • Ha gépjárművünk mozgásképtelenné vált, trélert kell hívnunk. A szállítást ugyan ki kell fizetnünk, de ezt a biztosító meg fogja téríteni (olyan CASCO esetén, amely tartalmaz töréskárt).
 • Ha van rá lehetőségünk, fényképezzük le a baleset helyszínét és a keletkezett károkat, még ha csak egy kamerás mobiltelefonnal is.
 • A rendőrséget kell értesíteni, ha vitás a felelősség kérdése vagy a káreseménynek külföldi résztevője van.
 • Ha a balesetben részes bármely fél ragaszkodik a rendőri intézkedéshez, az érintettek kötelesek a rendőr kiérkezését a helyszínen megvárni.
 • A helyszínen ki kell tölteni az európai baleseti bejelentőt (kék-sárga kétpéldányos nyomtatvány) és a résztvevő feleknek aláírásukkal kell igazolni az adatok valódiságát.
 • Ellenőrizze a másik fél személyi adatait hivatalos okmányok (személyi ig., útlevél) alapján.
 • Kérjük, olvassa el figyelmesen a bejelentő hátoldalán található útmutatót. Ha nincs kéznél Baleseti bejelentő, akkor akár egy üres papírlapon is rögzíthetők a baleset körülményei, illetve a résztvevő felek és járművek személyes és biztosítási adatai, két példányban.
 • Ne feledkezzenek meg az esetleges tanúk nevének és lakcímének feltüntetéséről!
 • A balesetben részes felek a baleseti bejelentő egy – egy példányát őrizzék meg, szükségük lesz rá a biztosítónál történő kárbejelentéshez.
 • Amennyiben a baleseti bejelentő bármilyen oknál fogva nem kerül kitöltésre, a résztvevő felek akkor is jegyezzék fel egymás legfontosabb adatait, de minimálisan a másik jármű rendszámát, kötelező gépjármű felelősségbiztosítójának nevét, valamint a jármű tulajdonosának, illetve vezetőjének a nevét.
 • A biztosított 8 napon belül köteles saját biztosítójának a balesetről a bejelentést megtenni.
 • A biztosítónak a káresemény bekövetkezésével, a felelősség megállapításával, a kárügy elbírálásával kapcsolatos kérdéseire a szükséges felvilágosításokat meg kell adni, és lehetővé kell tenni a kárbejelentés és a felvilágosítás tartalmának ellenőrzését.
 • Amennyiben bármelyik fél ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és emiatt lényeges kérdések kideríthetetlenekké válnak, a biztosító mentesülhet kártérítési kötelezettsége alól!
A KÁRRENDEZÉS FOLYAMATA
 • A sérült jármű beszállítása telephelyünkre
 • A kárbejelentő dokumentum pontos kitöltése
 • Kárbejelentés a biztosító társaság felé
 • Kárfelvételi szemle
 • A biztosító társaság jogalapi nyilatkozatának megküldését követően a javítás megkezdése
 • Pótszemle (szükség esetén)
 • Karosszériajavítás és fényezés, valamint egyéb javítások elvégzése
 • A kijavított jármű átadása az ügyfélnek, adott esetben az önrész és egyéb befizetendő díjak megfizetését követően
A KÁRRENDEZÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

Magánszemély esetén:

 • Meghatalmazás a kárrendezési folyamat lebonyolításához
 • A biztosító társaság által kiadott kárbejelentő nyomtatvány
 • Pontosan kitöltött és aláírt kék-sárga baleseti bejelentő (adott esetben)
 • A gépkocsi forgalmi engedélyének másolata (mindkét oldal)
 • A gépjármű törzskönyvének másolata (mindkét oldal), ha rendelkezésre áll
 • A balesetben a gépjárművet vezető személy vezetői engedélyének másolata (mindkét oldal)

Cég esetén a fentieken kívül:

 • aláírási címpéldány, cégkivonat

TELJES KÖRŰ KÁRÜGYINTÉZÉS
BÁRMILYEN TÍPUSÚ GÉPKOCSI ESETÉN!

További részletekről érdeklődjön az alábbi elérhetőségen:

Móricz Zsolt
email: karfelvetel@gaalautohaz.hu
mobil: (30) 506 2525

GAÁL-Autóház Kft. (értékesítés)

2100 Gödöllő, Dózsa György út 67.
Telefon: +36 28 525 225

GAÁL-Autóház Kft. (szerviz)

2100 Gödöllő, Rét utca 18.
Telefon: +38 28 410 095