MG Márkakereskedés

OPEL Márkaszerviz

Használtautó készletünk

Használtautó felvásárlás

Általános Szerződési Feltételek – Vállalási Szabályzat

Gépjármű javító, karbantartó és az ehhez kapcsolódó szolgáltatási tevékenységre

Készült: 2015.12.14 – Módosítva és hatályos: 2024.03.28
Copyright© (szerzői jog): Ezen dokumentum tartalma nem reprodukálható sem részben, sem egészben az Ügyvezető Igazgató előzetes engedélye nélkül!

Szolgáltatói általános tájékoztatás

Szolgáltató neve és székhelye: Gaál Autóház Kft. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 67.
Telephelyei és elérhetőségük: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 67. ☎ (28) 525 225
2100 Gödöllő, Rét utca 18. ☎ (28) 410 095
🌐 https://gaalautohaz.hu/
info@gaalautohaz.hu
Felügyeleti szervek: Pest Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály
1088 Budapest, József krt. 6.
☎ (1) 459 4843
fogyved@pest.gov.hu
Pest Vármegyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti Főosztály
1141 Budapest, Komócsy utca 17-19.
☎ (1) 460 2214
Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara
2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc utca 124.
☎ (1) 317 7666
Pest Vármegyei Békéltető Testület
1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. 4em.2.
☎ (1) 792 7881
www.panaszrendezes.hu
pmbekelteto@pmkik.hu
Gödöllő Város Önkormányzata
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
☎ (28) 529 100
Nyitvatartási idő: Hétfőtől péntekig: 8:00 – 17:00
Szombat és vasárnap: zárva
 Munkaszüneti napokon tartott ügyeleti szolgáltatás: nincs

0. BEVEZETŐ

A Gaál Autóház Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a jelen Vállalási Szabályzatban meghatározottak szerint a Megrendelő eseti megrendelése alapján gépjárműszerelői, autóvillamossági, karosszériajavítási, autófényezési, valamint műszaki vizsga és eredetiségvizsgálati tevékenységeket végez.
Munkák, megrendelések vállalása a javító, karbantartó szolgáltatások minőségvédelméről szóló, a 249/2004. (VIII.27.) Korm. rendelet „az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról” alapján, az azt módosító 270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet „az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, valamint az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról”, valamint műszaki vizsgák esetében a többször módosított 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet „a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról” és az 1/1990. (IX.29.) KHVM rendelet „a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről” szabályai, valamint a vizsgálóállomás Ügyviteli és vizsgálati technológiai eljárásrendjében meghatározottak szerint végez.
Előzetes eredetiség vizsgálatot a Szolgáltató a 301/2009. (XII.22.) Korm. rendeletben „az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól” meghatározottak szerint végez.

1. VÁLLALÁSI FELTÉTELEK

 1. Biztosítani kell, hogy minden ügyfél hozzáférjen a kijelölt vizsgálóállomás szolgáltatásaihoz, ne legyenek jogtalan feltételek – különösen az árak tekintetében – valamint, hogy a kijelölt vizsgálóállomás diszkriminációmentesen működjön.
 2. Jótállás (garanciális), szavatosság keretében elvállalt javítási, karbantartási munkálatok feltételei a gyártómű által kiadott dokumentációkban meghatározottak szerint történik, melynek egyes részleteit a gépkocsival átadott jótállási/szerviz füzet és/vagy a megrendelés során a fogyasztóval megkötött szállítási szerződés tartalmazza.
 3. Amennyiben a megrendelés az adott járműtípusra vonatkozó karbantartási, javítási technológiától, vagy KRESZ előírásaitól eltér, a Szolgáltató a munka elvégzését megtagadhatja.
 4. A Szolgáltató feltételeinek elbírálására és a szükséges tájékoztatás megadására a Szolgáltató munkafelvevője jogosult.

2. VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK

A Szolgáltató vállalja az MG és OPEL gyártmányú gépjárművek garanciális javítását, valamint jótállási időn túli, továbbá minden 3,5 tonna alatti gépjármű garanciaidőn túli szervizelését, javítását az 1/1990. (IX.29.) KHVM rendelet figyelembevételével.

 • Gépjárműszerelői tevékenység: gépjárművek napi vizsgálata, időszakos műszaki szemléje és garanciális átvizsgálása, kisjavítása, futójavítása, gumiabroncsok szerelése, kiegyensúlyozása, futómű számítógépes ellenőrzése, beállítása.
 • Autóvillamossági szerelések: gépjárművek elektromos kisjavítása, futójavítása, elektromos berendezésének, elektronikus rendszereinek diagnosztikai ellenőrzése, beszabályozása, hibakódolvasás, programozás.
 • Karosszériajavítás: alváz- és üregvédelem, sérülések, horpadások korrodált elemek javítása, cseréje, teljeskörű baleseti biztosítási ügyintézés, szélvédőcsere.
 • Autófényezés: gépjárművek teljes, vagy részleges fényezése, polírozása.
 • Műszaki vizsgáztatás
 • Eredetiségvizsgálat

3. A JÁRMŰ ÁTVÉTELE A TULAJDONOSTÓL

 1. Amennyiben a Szolgáltató rendelkezik a kért szolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételekkel, akkor a munkafelvevő a Megrendelő igényei szerint a munkalapon feltűnteti az elvégzendő szolgáltatások körét és mértékét.
 2. A Szolgáltató írásban (nyomtatott munkalap megrendelőn) közli a Megrendelővel a kért munkák elvégzésének a munkafelvételkor megállapítható díját és a szolgáltatás elvégzésének határidejét. A gépkocsin esetlegesen előforduló karosszériasérülésekkel együtt, feljegyzi a kilométeróra állását, valamint feltünteti az üzemanyagtank töltöttségi állapotát is (1/4, 1/2, 3/4, tele), majd ezt a lapot mindketten – a Szolgáltató és a Megrendelő – aláírásukkal hitelesítik. Amennyiben a szolgáltatás elvállalásakor nem állapítható meg pontosan, hogy milyen munkák elvégzésére van szükség, akkor a Szolgáltató a várható legmagasabb tájékoztatásul szolgáló díj összegét közli a Megrendelővel.
 3. A megrendelés alkalmával a Megrendelő köteles átadni a tulajdonosi képviseletet igazoló dokumentumot (személyi igazolvány, lakcímkártya), ha nem a jármű tulajdonosa, akkor a tulajdonos által adott meghatalmazást. Köteles átadni továbbá a Szolgáltató részére a gépkocsival együtt annak fogalmi engedélyét, a kötelező felelősségbiztosítás befizetését igazoló bizonylatot, valamint a gépkocsi kulcsát.
 4. A gépkocsiban hagyott személyi- és egyéb vagyontárgyakért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!
 5. A munkalap megrendelő egy példánya a Megrendelőé, akinek ez egyúttal a Szolgáltató részére történő gépkocsi átadás elismervényeként is szolgál. A megrendelt munka elkészülte után a Megrendelő a munkalap megrendelővel igazolja a jármű átvételének jogosságát a Szolgáltatónál.
 6. A Megrendelő részére készített árajánlat 3 naptári napig érvényes. Ez arra az esetre vonatkozik, ha a Megrendelő a gépkocsiját nem hagyja a Szolgáltató telephelyén, hanem azt tovább kívánja üzemeltetni. Az említett határidőn belül is megszűnik az érvényesség, ha a gépkocsiban a felvételi állapothoz képest változás következik be. (pl.: újabb meghibásodás, karambol, vagy egyéb állapotváltozás stb.)
 7. A Szolgáltató vállalja, hogy csak gyári eredeti, vagy jóváhagyott minősített, műbizonylattal ellátott alkatrészt szerel be.

4. AZ ÁTVETT GÉPJÁRMŰVEK MOZGATÁSA

 1. A Szolgáltató a 3-as pont b) bekezdése alapján meghatározottak szerint átvett gépjárművet annak tisztaságának és állapotának megőrzésével veszi át és kezeli a szolgáltatás ideje alatt. Az átvett gépjárművet a szükséges védőeszközökkel (kormány- és ülésvédő) látja el és azokat a visszaadásig alkalmazza.
 2. Az átvett gépjármű állagának, állapotának, tisztaságának megőrzéséért a munkafelvevő és az autón a munkalap szerint műveletet végző munkatárs felelős.
 3. A gépjármű mozgatása során mind a KRESZ, mind pedig a telephelyre vonatkozó közlekedési szabályokat be kell tartani. Ezért a gépjárművet mozgató munkatárs a felelős. A szabályok megsértése fegyelmi következményekkel jár az eset súlyosságától függően. Az ebből eredő károkért a gépjármű tulajdonosa felé a Szolgáltató felelősséget vállal.
 4. A javításra leadott gépjármű menettulajdonságainak és működésének megfigyelése, valamint a javítás, karbantartás eredményességének ellenőrzése céljából a telephelyen kívüli, vagy az időszakos műszaki vizsga céljából a telephelyek közötti, illetve ettől eltérő helyszínre a legrövidebb útvonalon történő mozgatásához a Megrendelő a „Munkalap/Megrendelő” aláírásával hozzájárul.
 5. A telephely területén a gépkocsi tulajdonosa, vagy annak megbízottja a gépkocsit nem, vagy csak teljes mértékű írásos felelősség vállalás mellett mozgathatja. A Megrendelő által a telephelyen vezetett járműben keletkezett sérülésekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 6. A gépkocsit – a rajta elvégzendő munkák és a mozgatás idejét kivéve – úgy kell tárolni, hogy az más járművek közlekedését ne akadályozza, illetve ne kerülhessen potenciálisan veszélybe azok épsége. A tárolás során a rögzítő féket alkalmazni kell. A gépkocsit zárva, annak vagyonvédelmi berendezését bekapcsolva kell tárolni, kivéve, ha az elvégzendő munka miatt ez nem lehetséges.
 7. A tárolás vagy mozgatás során előforduló káreseményt a Szolgáltató telephely és üzemi biztosítása fedez. A személyi felelősség megállapítására a Szolgáltató külön jár el. A gépjármű tulajdonosa felé a Szolgáltató a saját hibából származó károkat a fenti biztosítás terhére állja.

5. A MEGRENDELT MUNKA VÉGZÉSE SORÁN ADÓDÓ ESEMÉNYEK

 1. Ha a szolgáltatás elvállalásakor nem volt pontosan megállapítható, hogy milyen munkák elvégzésére van szükség, akkor az előre nem látott és a megrendelt munkával közvetlenül összefüggésben lévő hibák, pl.: megbontás, vagy műszeres bevizsgálás útján történő felfedezése esetén a Szolgáltató azokat külön megrendelés nélkül is megjavítja, ha a javítás összes költsége nem haladja meg azt az összeget, amit a megrendeléskor a szolgáltatás várható legmagasabb díjaként meghatároztak.
 2. Ha a munka végzése során a Szolgáltató olyan előre nem látott hibát fedez fel, mely
  – a megrendelt munkával nincs összefüggésben, függetlenül attól, hogy ez a közlekedésbiztonságot érinti-e, vagy sem, illetve
  – a felfedezett hiba a megrendelt munkával összefüggésben van ugyan, de annak kijavításával a szolgáltatás várható legmagasabb díjaként meghatározott összeg emelkedne, akkor
  köteles a hiba felfedezéséről és az ezzel kapcsolatos munka díjáról a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. Ezt a munkát a Szolgáltató csak külön megrendelésre végezheti el új elkészítési határidő kijelölése mellett.
 3. A b) pont (2.) bekezdése figyelembevételével a közlekedésbiztonsági szempontból szükséges javítás meg nem rendelése esetén a hibás gépkocsi Megrendelőnek történő átadásakor a Szolgáltató köteles írásban közölni, hogy a gépkocsi a forgalomban nem vehet részt és ennek tudomásulvételét a Megrendelő aláírásával köteles igazolni. A hibás gépkocsi elszállításáról a Megrendelő köteles gondoskodni, azonban a Szolgáltató – külön kérésre – ebben segítséget nyújt.
 4. Amennyiben a megrendelt munka elvégzését előre nem látható – az 5. pontban leírtakon kívül – egyéb ok akadályozza, azt a Megrendelővel haladéktalanul, de még a vállalási határidő lejárta előtt közölni kell.
 5. A szolgáltatás közben okozott károkért (pl.: karosszériasérülés, egyéb alkatrész rongálódás) a Szolgáltató felelősséget vállal és kártérítéssel tartozik. Ilyen esetben a Szolgáltató haladéktalanul értesíti a jármű tulajdonosát.
 6. A műhelyek, illetve a szerelőtér területén a Megrendelő csak saját felelősségére tartózkodhat, de ekkor is köteles betartani a vonatkozó biztonsági jogszabályokat, munka- és balesetvédelmi szabályokat, valamint figyelembe venni a veszélyre felhívó jelzéseket, feliratokat.

6. AZ ELKÉSZÜLT GÉPKOCSI ÁTADÁSA, SZÁMLÁZÁS

 1. A Szolgáltató a gépkocsi javításának elkészültéről értesíti a Megrendelőt. Amennyiben a Megrendelő a készre jelentéstől számított 8 napon belül a gépkocsit nem veszi át, a Szolgáltató tárolási díj felszámítására jogosult. Amennyiben a Megrendelő, vagy megbízottja az ajánlott levélben megküldött készre jelentés ellenére a gépkocsit 6 hónapon belül nem veszi át, a Szolgáltató a javítási és tárolási díj érvényesítése érdekében jogi eljárást kezdeményez.
 2. A Szolgáltató az elvégzett munkáról és a beépített anyagokról köteles számlát adni a szolgáltatást igénybe vevőnek. A számlában röviden feltüntetésre kerül az elvégzett munka, a kilométeróra állása, az átadás időpontjában, a felhasznált anyagok és az alkatrészek tételesen felsorolva, a szolgáltatás díjának összege, valamint a tanúsítvány arról, hogy a végzett munka megfelelő, a felhasznált anyag és alkatrész rendeltetésszerű használatra alkalmas. Az anyag és a munkadíj után felszámított általános forgalmi adó elkülönítve kerül feltüntetésre a számlában.
 3. A számlában feltüntetett díjtételek a vállalt gépkocsitípusra kidolgozott munkanormák szerint van meghatározva. A mindenkori érvényes munkadíjak a munkafelvételen kifüggesztve található.
 4. A Szolgáltatónál az alkalmazott díjtételek elektronikus formában a Megrendelő betekintésére rendelkezésre állnak.
 5. Olyan gépkocsitípusok esetében, melyekre időnormajegyzék nem készült, a Szolgáltató az Audatex, valamint az Autodata Online adatbázis időnormáit alkalmazza.
 6. A javítás során lecserélt fődarabok és alkatrészek a Megrendelő tulajdonát képezik. Ha a Megrendelő igényt tart a lecserélt alkatrészekre, akkor a munkamegrendelés során ezt jeleznie kell. Ellenkező esetben a Szolgáltató azokat hulladékként kezeli és eltávolítja a telephelyéről. Amennyiben a Szolgáltató ajánlatot tesz ezek megvásárlására, akkor a térítés ellenértékét kölcsönös megegyezés alapján alakítják ki.

7. MINŐSÉGELLENŐRZÉS

A márkaszervizbe beérkező gépjármű javításának minősége a fogadástól az elkészülés utáni átadásig a teljes tevékenység folyamán biztosított. A tevékenységet végzők az általuk végzett munkáért és annak minőségéért felelősséget vállalnak. Ezt a felelősségvállalást a járművet kísérő munkalapon aláírásukkal igazolják. A jármű érkezéskori minőségét (járműátvétel) és átadás előtti minőségét (visszaadás előtt), valamint a javítás folyamatosságát a szervizvezető, illetve a munkafelvevő ellenőrzi és biztosítja.

8. PANASZOK KEZELÉSE

A Szolgáltató Panaszkezelési Szabályzatában foglaltak az irányadók.

9. JÓTÁLLÁS KEZELÉSE

A Szolgáltató Jótállási Szabályzatában foglaltak az irányadók.

10. ADATKEZELÉS – ADATVÉDELEM

A Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzatában foglaltak az irányadók.